2

2

2

4

4

4

3

3

3

Radziszów

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżkach rowerowych (AC11S) - Radziszów gmina Skawina.

Pod Wawelem

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (twardolanego)  na ciągach pieszo - rowerowych Bulwar  Czerwieński przy Wawelu w Krakowie.

Remont drogi 776

Zakończyliśmy budowę 5 ronda na Drodze Wojewódzkiej 776 w miejscowości Sulechów